Bartosz Stryjewski

Dyrektor Departamentu Zarządzania Aktywami, Zarządzający Funduszami BPS TFI S.A.

Jakub Jaworski

Zarządzający Funduszami BPS TFI S.A.