Ogłoszenie z dnia 12 czerwca 2023 r. o półrocznym stanie likwidacji SEJF Stabilny Zmiennej Alokacji w likwidacji na dzień 25 maja 2023 r.
BPS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Towarzystwo”), działając na podstawie § 11 ust. 1 i 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 czerwca 2005 r. w sprawie trybu likwidacji funduszy inwestycyjnych, w związku z trwającą likwidacją Subfunduszu, przekazuje półroczną informację o stanie likwidacji Subfunduszu zgodnie ze stanem na dzień 25 maja 2023 r.
OGŁOSZENIE O ZMIANIE LIKWIDATORA SUBFUNDUSZU „ALTUS Subfundusz Stabilnego Wzrostu w likwidacji” WYODRĘBNIONEGO W RAMACH „ALTIUS FIO Parasolowy”
Zapraszamy do zapoznania się z ogłoszeniem z dnia 29 maja 2023 roku O ZMIANIE LIKWIDATORA SUBFUNDUSZU „ALTUS Subfundusz Stabilnego Wzrostu w likwidacji” WYODRĘBNIONEGO W RAMACH „ALTIUS FIO Parasolowy”
OGŁOSZENIE Z DNIA O ZMIANIE LIKWIDATORA SUBFUNDUSZU „ALTIUS Subfunduszu Short w likwidacji” WYODRĘBNIONEGO W RAMACH „ALTIUS FIO Parasolowy”
Zapraszamy do zapoznania się z ogłoszeniem OGŁOSZENIE Z DNIA 29 maja 2023 roku O ZMIANIE LIKWIDATORA SUBFUNDUSZU „ALTIUS Subfunduszu Short w likwidacji” WYODRĘBNIONEGO W RAMACH „ALTIUS FIO Parasolowy”
OGŁOSZENIE O ZMIANIE LIKWIDATORA SUBFUNDUSZU „ALTUS Subfundusz Optymalnego Wzrostu w likwidacji” WYODRĘBNIONEGO W RAMACH „ALTIUS FIO Parasolowy”
Zapraszamy do zapoznania się z ogłoszeniem 29 maja 2023 roku O ZMIANIE LIKWIDATORA SUBFUNDUSZU „ALTUS Subfundusz Optymalnego Wzrostu w likwidacji” WYODRĘBNIONEGO W RAMACH „ALTIUS FIO Parasolowy”
OGŁOSZENIE O ZMIANIE LIKWIDATORA SUBFUNDUSZU „ALTUS Subfundusz Absolutnej Stopy Zwrotu Rynku Polskiego w likwidacji” WYODRĘBNIONEGO W RAMACH „ALTIUS FIO Parasolowy”
Zapraszamy do zapoznania się z ogłoszeniem z dnia 29 maja 2023 roku O ZMIANIE LIKWIDATORA SUBFUNDUSZU „ALTUS Subfundusz Absolutnej Stopy Zwrotu Rynku Polskiego w likwidacji” WYODRĘBNIONEGO W RAMACH „ALTIUS FIO Parasolowy”
OGŁOSZENIE O ZMIANIE LIKWIDATORA SUBFUNDUSZU „ALTUS Subfundusz Akcji w likwidacji” WYODRĘBNIONEGO W RAMACH „ALTIUS FIO Parasolowy”
Zapraszamy do zapoznania się z ogłoszeniem z dnia 29 maja 2023 roku O ZMIANIE LIKWIDATORA SUBFUNDUSZU „ALTUS Subfundusz Akcji w likwidacji” WYODRĘBNIONEGO W RAMACH „ALTIUS FIO Parasolowy”
OGŁOSZENIE Z DNIA O ZMIANIE LIKWIDATORA SUBFUNDUSZU ALTUS Subfundusz Absolutnej Stopy Zwrotu Nowej Europy w likwidacji WYODRĘBNIONEGO W RAMACH „ALTIUS FIO Parasolowy”
Zapraszamy do zapoznania się z ogłoszeniem z dnia 29 maja 2023 roku O ZMIANIE LIKWIDATORA SUBFUNDUSZU ALTUS Subfundusz Absolutnej Stopy Zwrotu Nowej Europy w likwidacji WYODRĘBNIONEGO W RAMACH „ALTIUS FIO Parasolowy”
INFORMACJA o połączeniach krajowych
Informacja o połączeniach krajowych dokonanych w dniu 26 maja 2023 roku
INFORMACJA O WYSTĄPIENIU PRZYCZYN ROZWIĄZANIA ALTIUS FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO
Zapraszamy do zapoznania się z informacją o wystąpieniu przyczyn rozwiązania Altiius Funduszu Inwestycyjnego Otwartego.
Ogłoszenie o zmianie statutu Altius Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy
Zapraszamy do zapoznania się z ogłoszeniem o zmianie statutu Altius Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy z dnia 26 maja 2023 roku.
OGŁOSZENIE O ZMIANIE I USTALENIU TEKSTU JEDNOLITEGO PROSPEKTU INFORMACYJNEGO SEJF PARASOL FIO
OGŁOSZENIE O ZMIANIE I USTALENIU TEKSTU JEDNOLITEGO PROSPEKTU INFORMACYJNEGO SEJF PARASOL FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Z DNIA 24 MAJA 2023 ROKU
OGŁOSZENIE O ZMIANIE I USTALENIU TEKSTU JEDNOLITEGO PROSPEKTU INFORMACYJNEGO BPS SFIO
OGŁOSZENIE O ZMIANIE I USTALENIU TEKSTU JEDNOLITEGO PROSPEKTU INFORMACYJNEGO BPS SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Z DNIA 24 MAJA 2023 ROKU